Έκπτωση 10% στις online παραγγελίες από την εφαρμογή μας! Παραγγελία τώρα!

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Tα  blu barista εφαρμόζουν πρακτικές με γνώμονα την Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης και αλληλεγγυη, η οποία συνίσταται στη διαρκή δέσμευση της εταιρείας μας για ηθική συμπεριφορά και συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη με ταυτόχρονη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο του ανθρώπινου δυναμικού,των μελων της αλλα και των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας γενικότερα.

Η ΚΟΙΝΣΕΠ μας έμπρακτα δηλώνει το ενδιαφέρον της όχι μόνο για την ανάπτυξή της αλλά και για τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπό της.Στο πλαισιο αυτο, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εφαρμόζοντας τις σχετικές κοινοτικές διατάξεις που αφορούν σε θέματα όπως : Προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική προσφορά και αλληλεγγύη,καθως και σε ενέργειες που βοηθούν τον συνάνθρωπο μας.
Είμαστε μια νέα εταιρία, στην οποία δουλεύουν αποκλειστικά νέοι άνθρωποι, που έχουν δίψα για τέτοιες ενέργειες.

Σύντομα θα αναρτήσουμε κάποιες από αυτές που προγραμματίζουμε για το άμεσο μέλλον.